Ongevallenformulier

Bij een (ernstig) ongeval moet een volledig ingevulde aangifte afgegeven worden aan Kelly Coenye of Raf Pyra ten laatste 8 dagen na het ongeval. Het ongevallenformulier wordt opgezonden naar de KBVB, waarna de speler via de club een attest ontvangt. Bij genezing moet het genezingsattest, samen met de oplegbewijzen aan Kelly Coenye of Raf Pyra afgegeven worden. Enkele maanden later ontvangt de club een afrekening van het ongeval. Ouders kunnen dan aan de club de som vragen die door de K.B.V.B. voorzien werd. 

Van zodra een ongevallenformulier opgezonden is, heeft de betrokken speler een geopend dossier bij de KBVB. Indien een speler met een geopend dossier opgesteld wordt en opnieuw een ongeval heeft, is er geen enkele dekking meer. Een speler met een geopend dossier mag aan geen enkele wedstrijd of training meer deelnemen vooraleer zijn attest van genezing door de dokter ondertekend is. 

We raden alle ouders en spelers aan voor lichtere kwetsuren niet te snel een ongevalsaangifte in te dienen. Bij elk dossier is er een administratieve kost waardoor voor lichtere kwetsuren het de moeite niet loont de volledige procedure te doorlopen. Formulieren door de ouders op eigen initiatief naar de bond toegezonden, worden niet door de club afgehandeld!

Een attest van ongeval kan HIER gedownload worden. Ga er mee naar de dokter, die na de diagnose het attest zal invullen. Geef het vervolgens af aan Kelly Coenye of Raf Pyra die het dossier zal afhandelen. Zolang men niks verneemt, mag er aan geen enkele wedstrijd of training deelgenomen worden!